Crescendo te huur


Heeft u iets te vieren?

  • Thuis?
  • Op de vereniging?
  • Op het bedrijf?

 

Fanfare “CRESCENDO” – De Weere

  • geeft serenades en aubades bij bepaalde feesten tegen een vergoeding. (in de regio Opmeer / (voormalig) Noorder-koggenland e.o.).
  • verzorgt mini-concerten bij braderieën, opening van bedrijven, e.d. tegen een vergoeding. (in de regio Opmeer / (voormalig) Noorder-koggenland e.o.).
  • heeft een boerenkapel (“The with Love Band”), die uw (carnavals)feest opluistert tegen een vergoeding. (exclusief consumpties) (in de regio Opmeer / (voormalig) Noorder-koggenland e.o.). 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:

  • Onze penningmeester (0229 – 58 1444)
  • Leider van “The With Love Band” (0229 - 85 32 51 of mail: info@withloveband.nl)

Voor boekingen in overleg met ons secretariaat.

Email: secretariaat@crescendo-online.nl