Bestuur en Commissies


Bestuur:

Voorzitter: Gerard Sneek
Secretaris: Saskia Molenaar 
Penningmeester: Kees Barleeus
Leden: Ruud Berkhout, Adrie Molenaar Jpzn,  Coby Koelink en Manon Bijman

Commissies:

Stichting Activiteitencommissie (v/h Stichting Vrienden van Crescendo) : 
Manon Bijman (voorzitter), Annie op den Kelder-Feld (secretaris) en Stef Berkhout (penningmeester)

Commissie leerlingbegeleiding (en overleg muziekopleidingen):
Coby Koelink, Marjolein Brat en Lianne de Jong.

MuziekcommissieRuud Berkhout (voorzitter), Marriette de Jong-Molenaar, Bart Koning (adviseur),  Irma Schaap-Molenaar, Tom Molenaar

Subcommissie Beheer muziekbibliotheek en -archief  Irma Schaap-Molenaar en Marijke Koolhaas.

OrganisatiecommissieAdrie Molenaar Jpzn (voorzitter), Kees Hink, Niels de Jong, Joost Molenaar, Theo Molenaar, Tom Molenaar en Paul Sneek..

Subcommissie transport:  Adrie Molenaar Jpzn en Paul Rood

Subcommissie vaandel: Frans Feld.

Subcommissie vaste vrijwilligers (catering): Bart Sneek , Paul Sneek,  Ruud Berkhout (coördinatoten), Marjolein Barleeus-Wijtman, Frans Feld, Annie Feld-Groen, Kees Hink, Tineke Hink-Hagenaar, Paula Molenaar , Johanna Molenaar-op den Kelder, Jan Moolenschot en Tineke Sneek-Smit.

Subcommissie uitwisselingen (v/h Reiscomité) (‘Ad hoc-commissie’): Ben Beemster (voorzitter), Koos Sneek (secretaris),  Adrie Molenaar Jpzn, en Gerard Sneek.

Commissie PR.:  Marriëtte de Jong-Molenaar, Joost Molenaar, Jos Molenaar en Max Molenaar (jeugdlid)

Commissie instrumentenbeheer en -reparatie: Bart Sneek (coördinator) en Paul Sneek; (Jos Molenaar, adviseur).

Commissie uniformen: ,  Desiree Molenaar-van Druten, Toos Glas-Bakker


Diversen:
Subcommissie archief: 
(Secretariaat):Stef Berkhout

Subcommissie bezorging (DB, Activiteitencommissie, PR-commissie): Joop Molenaar, Johanna Molenaar-op den Kelder, Annie op den Kelder-Feld en Gerard op den Kelder, (e.a.)


Dirigent en leider van het opleidingsorkest van “CRESCENDO – De Weere”: 
Bart Koning