Bestuur en Commissies


Het dagelijks bestuur, DB heeft een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en wordt aangevuld met leden die zitting hebben in onderstaande commissies

Commissies:

-       Stichting Activiteitencommissie, AC (v/h Stichting Vrienden van Crescendo) 

-       Commissie leerlingbegeleiding (en overleg muziekopleidingen)

-       Muziekcommissie

o   Subcommissie Beheer muziekbibliotheek en -archief 

-       Organisatiecommissie

o   Subcommissie:  

-       transport  

-       vaandel 

-       vaste vrijwilligers (catering).

-       uitwisselingen (v/h Reiscomité) (‘Ad hoc-commissie’)

-       Commissie PR.

-       Commissie instrumentenbeheer en -reparatie

-       Commissie uniformen

 

Diversen:

o   Subcommissie

-       Archief

-       bezorging (DB, AC, PR-commissie)


Dirigent en leider van Da Capo en “CRESCENDO – De Weere”: 
Bart Koning