Home

Beschrijving

Algemene beschrijving van de vereniging

Fanfare "CRESCENDO" uit De Weere, opgericht in 1923, telt 51 leden en komt uit in de derde divisie van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

De doelstelling van onze vereniging is het beoefenen van amateuristische blaasmuziek in de ruimste zin van het woord. En dit wordt gestalte gegeven door onder andere: deelname aan bondsconcoursen en festivals, het geven van (donateurs)concerten, het opluisteren van kerkdiensten, jubilea en andere activiteiten in de regio.

Geschiedenis

Op 22 januari 2013 bestond onze vereniging 90 jaar.

Repetitie

Onder leiding van Bart Koning, een gekwalificeerde dirigent, heeft de fanfare elke vrijdag een aantal genoeglijke uurtjes. De repetities worden gehouden in de Gemeentelijke gymnastiekzaal te De Weere (Vekenweg 4a; 1663 BA De Weere) van 20.00 u. tot + 22.15 u.

Naast het groot orkest kent "CRESCENDO" ook een opleidingsorkest.

De leerlingen krijgen muziekles van de docenten van de  Muziekschool "Opmeer" of van andere gekwalificeerde muziek-docenten. De lessen van de muziekschool worden wekelijks gegeven volgens rooster op de Muziekschool “Opmeer”.  De overige lessen volgens afspraak met hun docent(e).

De dirigent bepaalt wie er naar het groot orkest mag instromen.

De doorstroom zal vanaf nu als volgt gaan:

  • Als een leerling 3 kruizen en 3 mollen kan spelen, dan mag hij/zij instromen in het opleidingsorkest.
  • Na het behalen van het A diploma stroomt de leerling door naar de eerste stem (van het opleidingsorkest).
  • In het seizoen na het behalen van het A diploma speelt de leerling een solo met het opleidingsorkest op een door de dirigent te bepalen moment.
  • Na de zomervakantie zou de leerling dan kunnen instromen in het groot orkest, maar de dirigent zal dit bepalen.

Leerlingen blijven in het opleidingsorkest spelen, totdat het B diploma behaald is.

Het is aan de dirigent om van deze regels af te wijken.

Ook het opleidingsorkest repeteert op vrijdag, maar wel in de aula van de Petrus Canisiusschool in De Weere van 19.30 u. tot 20.00 u.

Lid worden van de vereniging?

Wilt u een muziekinstrument bespelen en bent u geïnteresseerd om mee te spelen bij fanfare “CRESCENDO”? Wij zijn nog op zoek naar leden die saxofoon, hoorn, bugel, trompet/cornet, trombone of bariton kunnen en willen (leren) spelen.

Neem dan contact op met het secretariaat: Mevrouw Saskia Molenaar (0229-505958 ) of de Commissie leerlingwerving en –begeleiding: Mevrouw Jolanda Berkhout-Bakker (0229-582737) .
Het is ook mogelijk om de repetitie of een concert te bezoeken.
U kunt ook een aanmeldingsformulier downloaden, Aanmeldingsformulier voor leerlingen / Aanmeldingsformulier voor spelende leden, en deze inleveren bij het secretariaat.

Copyright © 2014 Fanfare Crescendo, De Weere

All Rights Reserved